Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Chi tiết chương trình đào tạo

Nghiệp vụ Đấu thầu

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về pháp luật và kinh nghiệm trong việc: Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp; Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất.
Đối tượng:  Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn, Ban QLDA trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng, giao thông ,thủy lợi, … có sử dụng vốn nhà nước.

Nội dung khóa học được hướng dẫn theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số  63/2014/NĐ –CP.

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh;

- Quy trình chỉ định thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếp;

- Quy trình tự thực hiện;

- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ hợp đồng;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Nguyên tắc và Điều kiện Điều chỉnh hợp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu

Chi tiết về nội dung chương trình, học viên vui lòng liên hệ:
  0962 88 11 66 (Mr. Nam)   Viện đào tạo STEC
  namhv@stec.vn   0978 083 588 (Ms. Linh - Phòng đào tạo 1)
Số lượt tra cứu: 12544  In bài viết này
Gửi thông tin liên hệ
Họ tên:   *
Email:   *
Điện thoại: 
Nội dung liên hệ:   *
Mã xác nhận:    Refresh *  
Captcha Image
(*) Bắt buộc nhập thông tin
Gửi liên hệ  

Chương trình đào tạo khác:

NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
Nghiệp vụ An toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Nghiệp vụ Định giá xây dựng
Nghiệp vụ Đo bóc khối lượng và lập dự toán
Nghiệp vụ Giám đốc quản lý dự án
Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình
Nghiệp vụ Giám sát, đánh giá dự án đầu tư
Nghiệp vụ Kiểm định chất lượng công trình
Nghiệp vụ Lâp, thẩm định dự án đầu tư
Nghiệp vụ Nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
Nghiệp vụ Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghiệp vụ Quản lý dự án
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC
BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG CHO ĐỊA PHƯƠNG
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính – Xây dựng – nông nghiệp và môi trường xã, phường
Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp.
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới
BỒI DƯỠNG VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHO CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Quản lý thu ngân sách và thu tài chính khác của xã, phường
Quản lý chi ngân sách và tài chính khác của xã, phường
Quản lý tài chính dự án do xã, phường làm chủ đầu tư
Quản lý tài sản nhà nước tại xã, phường
Kế toán ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường
CÁC KỸ NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng giao tiếp hành chính
Lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính
Kỹ năng làm việc nhóm dành cho cán bộ công chức
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
Kỹ năng viết báo cáo
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP
Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh
Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp
Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp
Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp
Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp
Quản trị chiến lược
Quản trị nhân sự
Quản trị marketing
Quản trị dự án đầu tư
Quản trị tài chính
Quản trị sản xuất
Quản lý kỹ thuật và công nghệ
Quản lý chất lượng
Quản trị hậu cần kinh doanh
Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ
Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp
Đàm phán và ký kết hợp đồng
Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Tâm lý học lãnh đạo, quản lý
Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế
Lập dự án, phương án kinh doanh
Các chuyên đề về hội nhập kinh tế
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU
Quản trị sản xuất chuyên sâu
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
Quản trị tài chính chuyên nghiệp
Quản trị marketing chuyên nghiệp
Kỹ năng điều hành chuyên nghiệp
Phát triển năng lực quản trị hiệu quả
Các chuyên đề chuyên sâu khác (tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị đào tạo xây dựng các chuyên đề đào tạo chuyên sâu phù hợp).

Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  1969653
 Đang online: 99