Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

GIỚI THIỆU 

VIỆN ĐÀO TẠO STEC thường xuyên mở khoá học nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình trên toàn quốc

Căn cứ Luật xây dựng và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật xây dựng.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 

  • Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và học viên có nhu cầu
  • Kỹ sư xây dựng làm công tác thi công, giám sát thi công
  • Các cá nhân khác làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu…
  • Các công ty muốn hoàn thiện và nâng cao năng lực đơn vị

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

  • Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những kỹ năng, kinh nghiệm của một người cán bộ Giám sát thi công xây dựng công trình phải thực hiện.
  • Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp đồng trong xây dựng. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công.
 

Đánh giá khóa học
_____

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
 ____

Học phí :

Bao gồm chi phí giảng dạy, tài liệu, và các chi phí phục vụ khoá học

Học viên đăng ký trước khai giảng.

Liên hệ đăng ký: Phòng 212-213 - Tòa nhà B15. Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội. Điện thoại: 024 6 284 2799. Fax: 024 6 284 2861. Mobile: 0912 144 112

Hotline: 0965 28 2345
Email: daotao@stec.vn

Đăng ký khóa họcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT
 ____