Tính năng này cho phép học viên thực hành các quy trình nghiệp vụ
Đấu thầu, Đầu thầu qua mạng. Học viên sẽ trực tiếp thảo luận cùng với chuyên gia của STEC.


Vui lòng đăng ký thành viên.

Bạn đã có tài khoản

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản

Đăng ký thành viên