Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn về đấu thầu

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Kỹ năng lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định trong đấu thầu

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

CEO Toàn diện - Giám đốc điều hành

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết