Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

GIỚI THIỆU 

Đấu thầu qua mạng là xu hướng tất yếu của đấu thầu. Viện đào tạo STEC đã xây dựng một khung chương trình đấu thầu qua mạng một cách rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng cho các đối tượng khi tham dự khoá học.  

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

  • Chủ đầu tư, Bên mời thầu, tư vấn đấu thầu;
  • Nhà thầu tham dự thầu;
  • Các cá nhân có nhu cầu tham dự để áp dụng cho công việc của mình; 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

Cung cấp các kiến thức, kỹ năng trong công tác đấu thầu qua mạng. Mục tiêu mà Viện đào tạo STEC xây dựng để học viên nắm vững được cách thức khi làm đấu thầu qua mạng:

  • Nắm bắt quy trình khi tổ chức đấu thầu qua mạng;
  • Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT khi tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng;
  • Đăng tải thông tin khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng.
  • Nhà thầu nắm bắt được cách thức tham dự thầu một gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng.

 

 

Đánh giá khóa học
_____

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
 ____

Học phí :

Bao gồm chi phí giảng dạy, tài liệu, và các chi phí phục vụ khoá học

Học viên đăng ký trước khai giảng.

Liên hệ đăng ký: Phòng 212-213 - Tòa nhà B15. Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội. Điện thoại: 024 6 284 2799. Fax: 024 6 284 2861. Mobile: 0912 144 112

Hotline: 0965 28 2345
Email: daotao@stec.vn

Đăng ký khóa học



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT
 ____