Các khóa đào tạo

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn về đấu thầu

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Kỹ năng lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định trong đấu thầu

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Phương pháp học:
- Học trực tuyến
- Học trực tiếp

Chi tiết

Tri thức

Thực hành cùng chuyên gia

Tính năng này cho phép các học viên của STEC trên toàn quốc có thể tham gia thảo luận trực tiếp cùng chuyên gia với các quy trình nghiệp vụ về đấu thầu, đấu thầu qua mạng. Học viên có thể thực hành trực tiếp trên web các mẫu biểu và quy trình nghiệp vụ, sau đó gửi tham vấn các chuyên gia.