Danh sách chuyên gia ..

Phạm Đại Hải - nguyên Giám đốc Viện kinh tế XD Miền Nam

Lĩnh vực : Đấu thầu

Chức danh : Chuyên gia đấu thầu

Liên hệ : Viện đào tạo STEC

Ngôn ngữ : Tiếng Việt - English

Kỹ sư Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp năm 1982; Thạc sĩ khoa Quản trị dự án - Trường Đại học Nam Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) cấp năm 2010

 

KINH NGHIỆM 

 

Kinh nghiệm tham gia hoạt động tư vấn :

        - Tư vấn đấu thầu;

        - Lập tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình;

        - Thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng công trình;

        - Lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu;

        - Tham gia xây dựng, đàm phán, thẩm tra các hợp đồng xây dựng;

        - Tư vấn xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng;

        - Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

        - Lập, thẩm tra dự toán xây dựng nhiều công trình với nhiều loại công trình, cấp công trình khác nhau;

        - Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

        - Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật:

         - Nhiều năm thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chi phí và quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng, bao gồm:

        + Thẩm định nhiều dự án, dự toán nhiều công trình với các loại hình khác nhau.

        + Lập, thẩm định định mức, đơn giá nhiều công trình trọng điểm quốc gia.

        + Thẩm định hợp đồng xây dựng.

        + Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư nhiều dự án.

        + Giải đáp vướng mắc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý chi phí và quản lý hợp đồng xây dựng tại các gói thầu, công trình, dự án.

      - Tham gia nghiên cứu, soạn thảo các Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư hướng dẫn Nghị định qua các thời kỳ.

      - Tham gia nghiên cứu, soạn thảo các Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định qua các thời kỳ