Quy tắc của nghệ thuật

Tên sách: Quy tắc của nghệ thuật ­­- Tác giả: Pierre Bourdieu - Dịch giả: Phùng Ngọc Kiên, Nguyễn Phương Ngọc

Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660 - 1783

Tên sách: Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660 - 1783 - Tác giả: Alfred Thayer Mahan - Dịch giả: Phạm Nguyên Trường

40 thế kỉ kiểm soát giá và tiền công

Tên sách: 40 thế kỉ kiểm soát giá và tiền công - Tác giả: Robert L.Schuettinger và Eamonn F.Butler - Dịch giả: Phạm Nguyên Trường

Độc giác

Tên sách: Độc giác­­ - Tác giả: Hamvas Béla - Dịch giả: Nguyễn Hồng Nhung

Ánh sáng trong bóng tối

Tên sách: Ánh sáng trong bóng tối ­­- Tác giả: Semen Lyudvigovich Frank - Dịch giả: Nguyễn Văn Trọng

Nền dân trị Mỹ

Tên sách: Nền dân trị Mỹ - Tác giả: Alexis De Tocqueville

Suy tưởng

Tên sách: Suy tưởng ­­- Tác giả: Marcus Aurelius Antoninus - Dịch giả: Tiết Hùng Thái

Lí do thực tiễn - Về lí thuyết hành động

Tên sách: Lí do thực tiễn - Về lí thuyết hành động - Tác giả: Pierre Bourdieu - Dịch giả: Nguyễn Tùng.