BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA SAU KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khoá học, Anh/Chị học viên lựa chọn bộ câu hỏi phù hợp với nghiệp vụ được đào tạo và tiến hành làm bài kiểm tra.

Hợp đồng

Số câu hỏi : 30
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệm Thu, Hoàn công, Thanh quyết toán

Số câu hỏi : 25
Thời gian làm bài : 60 phút

NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Số câu hỏi : 30
Thời gian làm bài : 60 phút

Lập, thẩm định dự án đầu tư

Số câu hỏi : 30
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ Giám sát Thi công xây dựng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 60 phút

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số câu hỏi : 20
Thời gian làm bài : 40 phút

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Số câu hỏi : 25
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Số câu hỏi : 25
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 60 phút

Ôn thi chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Số câu hỏi : 112
Thời gian làm bài : 230 phút

Ôn thi CCHN Định Giá

Số câu hỏi : 114
Thời gian làm bài : 300 phút

Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Số câu hỏi : 60
Thời gian làm bài : 90 phút

Nghiệp vụ Định giá xây dựng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Số câu hỏi : 60
Thời gian làm bài : 90 phút

Ôn thi CCHN Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

Số câu hỏi : 84
Thời gian làm bài : 200 phút