BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA SAU KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khoá học, Anh/Chị học viên lựa chọn bộ câu hỏi phù hợp với nghiệp vụ được đào tạo và tiến hành làm bài kiểm tra. Kết quả bài kiểm tra sẽ là cơ sở cho việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ của các Anh/Chị học viên.

 

Ôn thi chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Số câu hỏi : 112
Thời gian làm bài : 230 phút

Nghiệp vụ Giám sát Thi công xây dựng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 40 phút

Ôn thi CCHN Định Giá

Số câu hỏi : 114
Thời gian làm bài : 300 phút

Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Số câu hỏi : 25
Thời gian làm bài : 25 phút

Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Số câu hỏi : 60
Thời gian làm bài : 90 phút

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ Định giá xây dựng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Số câu hỏi : 60
Thời gian làm bài : 90 phút

An toàn lao động, vệ sinh lao động

Số câu hỏi : 16
Thời gian làm bài : 30 phút

Ôn thi CCHN Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

Số câu hỏi : 84
Thời gian làm bài : 200 phút