BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA SAU KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khoá học, Anh/Chị học viên lựa chọn bộ câu hỏi phù hợp với nghiệp vụ được đào tạo và tiến hành làm bài kiểm tra.

Kỹ năng trong đấu thầu

Số câu hỏi : 25
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ đấu thầu

Số câu hỏi : 60
Thời gian làm bài : 90 phút

Quản lý cấp trung

Số câu hỏi : 25
Thời gian làm bài : 30 phút

Tài chính doanh nghiệp

Số câu hỏi : 20
Thời gian làm bài : 45 phút

Văn hoá doanh nghiệp và truyền thông

Số câu hỏi : 15
Thời gian làm bài : 30 phút

Hợp đồng

Số câu hỏi : 30
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệm Thu, Hoàn công, Thanh quyết toán

Số câu hỏi : 25
Thời gian làm bài : 60 phút

NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Số câu hỏi : 30
Thời gian làm bài : 60 phút

Lập, thẩm định dự án đầu tư

Số câu hỏi : 30
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ Giám sát Thi công xây dựng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 60 phút

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số câu hỏi : 20
Thời gian làm bài : 40 phút

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Số câu hỏi : 25
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 60 phút

Ôn thi chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Số câu hỏi : 112
Thời gian làm bài : 230 phút

Ôn thi CCHN Định Giá

Số câu hỏi : 114
Thời gian làm bài : 300 phút

Nghiệp vụ Định giá xây dựng

Số câu hỏi : 40
Thời gian làm bài : 60 phút

Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Số câu hỏi : 60
Thời gian làm bài : 90 phút

Ôn thi CCHN Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

Số câu hỏi : 84
Thời gian làm bài : 200 phút