Danh sách chuyên gia ..

Phạm Việt Hùng - Chuyên gia Đấu thầu - Đấu thầu qua mạng - Tư vấn Đấu thầu

Lĩnh vực : Đấu thầu qua mạng

Chức danh : Chuyên gia đấu thầu qua mạng - Giảng Viên

Liên hệ : Viện Đào Tạo STEC

Ngôn ngữ : Tiếng Việt - Tiếng Anh

Nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng.