Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn về đấu thầu

GIỚI THIỆU 

VIỆN ĐÀO TẠO STEC thường xuyên mở khoá học nghiệp đấu thầu trên toàn quốc nhằm giúp học viên nắm vững quy trình lựa chọn nhà thầu, cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 •  Chủ đầu tư, bên mời thầu, tư vấn đấu thầu cho công việc của mình

 •  Các công ty muốn hoàn thiện và nâng cao năng lực đơn vị

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Bổ xung kiến thức và những nội dung mới nhất của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Mục tiêu mà Viện đào tạo STEC xây dựng để học viên nắm vững được các nội dung sau khóa học:

 •  Tổng quan lựa chọn nhà thầu;

 •  Quy định chung trong lựa chọn nhà thầu.

 • Kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu không qua mạng

 • Mua sắm tập trung

 • mua sắm trong lĩnh vực y tế

 • Đấu thầu qua mạng

 • Hợp đồng

 • Xử lý tình huống trong đấu thầu 

 • Xử lý kiến nghị, kiểm tra, giám sát trong đấu thầu

 

Đánh giá khóa học
_____

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
 ____

Học phí :

Bao gồm chi phí giảng dạy, tài liệu, và các chi phí phục vụ khoá học

Học viên đăng ký trước khai giảng.

Liên hệ đăng ký: Phòng 212-213 - Tòa nhà B15. Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội. Điện thoại: 024 6 284 2799. Fax: 024 6 284 2861. Mobile: 0912 144 112

Hotline: 0965 28 2345
Email: daotao@stec.vn

Đăng ký khóa họcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT
 ____