Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

GIỚI THIỆU

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

  • Đội trưởng, Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và học viên có nhu cầu

 

  • Kỹ sư xây dựng làm công tác thi công, giám sát thi công

 

  • Kỹ sư làm việc tại phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch, ban quản lý

  • Các cá nhân khác làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu…

  • Các công ty muốn hoàn thiện và nâng cao năng lực đơn vị 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ chủ yếu của một người cán bộ chỉ huy trưởng công trường phải thực hiện.
  • Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp đồng trong xây dựng. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.

  • Sau khi học xong khóa học, học viên có thể làm tốt công tác chỉ huy trưởng công trường xây dựng 

 

Đánh giá khóa học
_____

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
 ____

Học phí :

Bao gồm chi phí giảng dạy, tài liệu, và các chi phí phục vụ khoá học

Học viên đăng ký trước khai giảng.

Liên hệ đăng ký: Phòng 212-213 - Tòa nhà B15. Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội. Điện thoại: 024 6 284 2799. Fax: 024 6 284 2861. Mobile: 0912 144 112

Hotline: 0965 28 2345
Email: daotao@stec.vn

Đăng ký khóa họcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT
 ____