Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Chi tiết giảng viên

Lê Văn Thịnh

Trình độ: Kỹ sư

 Nhiệm vụ chi tiết được chỉ định: 

Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật : Luật , Nghị định, Thông tư

Hướng dẫn các chủ thể thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

Giảng bài tại các lớp quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám sát, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, hợp đồng xây dựng, thanh và quyết toán của nhà thầu thi công xây dựng, quyết toán vốn đầu tư với tổ chức cấp phát vốn, cho vay tín dụng

Giám định các công trình có sự cố

Năng lực chính:

Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng

Giảng dạy và tư vấn: quản lý dự án, kỹ sư tư vấn giám sát, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công, hợp đồng xây dựng, đấu thầu, thanh và quyết toán của nhà thầu thi công xây dựng, quyết toán vốn đầu tư với tổ chức cấp phát vốn, cho vay tín dụng

Thành tích công việc:

 

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm

công tác gì

Ở đâu

Giứ chức vụ gì ?

6/1998 -

 hiện nay

thẩm định thiết kế , giám định chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình xây dựng - Bộ Xây dựng

chuyên viên chính- Trưởng phòng Giám định 1

10/1984 - 5/1998

thẩm định

thiết kế

Vụ quản lý và thẩm tra quy hoạch và thiết kế xây dựng - Uỷ Ban XDCBNN

 

chuyên viên

2/1980 - 9/1984

nghiên cứu ,

 thiết kế

Viện KH và KTXD - Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước

cán bộ nghiên cứu

2/1975 - 1/1980

giảng dạy

Bộ môn công trình BTCT - Khoa XD - trường Đại học Xây dựng Hà Nội

cán bộ giảng dạy

 

Ngôn ngữ:

Tiếng Nga, Anh : nghe (khá), đọc (giỏi) , nói ( khá)

 

Giảng viên khác:


Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  1981539
 Đang online: 11