Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Chi tiết giảng viên

Cao Văn Bản

Trình độ: Tiến sỹ

Quá trình đào tạo:

1981-1985: Nghiên cứu sinh tại Trường Kỹ sư kinh tế Leningrad, Liên Xô cũ, Chuyên ngành: Kinh tế, tổ chức quản lý xây dựng,  Tốt nghiệp 1985, Bằng PTS Kinh tế xây dựng (tương đương học vị Tiến sỹ ở Việt Nam hiện nay).

  Các chứng chỉ khác:

1994:  Hoàn thành khoá học về Nâng cao trình độ quản lý Kinh tế và Hành chính của Uỷ ban Kế hoạch nhà nước: 

1995: Chứng nhận hoàn thành khoá học  Thẩm định và Quản lý dự án theo Chương trình của Harvard Institute for International Development tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam

1999-2001: Tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2004: Hoàn thành khoá học Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nuớc chương trình Chuyên viên cao cấp;

1- 2005: Chuyên viên cao cấp

Quá trình làm việc:

1972-1981: Cán bộ giảng dạy tại Khoa Kỹ sư kinh tế, Trường Đại học xây dựng Hà Nội;

1981-1985:  Nghiên cứu sinh tại Trường Kỹ sư kinh tế Leningrad, Liên Xô cũ

1986-1988: Trưởng phòng Kinh tế đầu tư, Viện Kinh tế xây dựng, Uỷ ban xây dựng cơ bản nhà nuớc

1988-1994: Trưởng phòng Kinh tế đầu tư, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

1994-2003: Phó văn phòng (Phó Vụ trưởng), Văn phòng Thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chánh văn phòng (Vụ trưởng) Hội đồng them định nhà nước về các dự án đầu tư

7/ 2003 -7/2009:  Vụ trưởng, Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghỉ hưu: 1/8/2009

Năng lực chuyên môn: Là Kỹ sư kinh tế xây dựng, có kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực: định giá xây dựng, quản lý dự án đầu tư (lập, thẩm định dự án, tổ chức quản lý dự án, đấu thầu, giám sát, phân tích đánh gía dự án dầu tư); quản lý nhà nước về đầu tư; phân tích kinh tế, quản trị doanh nghiệp.

Trong quá trình công tác thực tế đã tham gia lập và thẩm định nhiều dự án đầu tư, trong đó có các dự án quan trọng quốc gia với tư cách là nguời quản lý hoặc lãnh đạo nhóm chuyên gia trực tiếp nghiên cứu, thẩm định các nội dung chuyên môn.

Các kỹ năng khác:

Ngoại ngữ:  Tiếng Nga thành thạo, tiếng Anh  (trình độ B)

Máy tính:  MS Word, Excel, Power Point

Giảng viên khác:


Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  1969562
 Đang online: 16