Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành:  Từ:        Đến: 
Số ký hiệu:  Tên văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Loại văn bản: 
Tìm kiếm
STT Loại văn bản Ngày ban hành Số ký hiệu Tên văn bản Người ký Xem
1. Thông tư 22/07/2016 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu Nguyễn Chí Dũng
2. Thông tư 01/07/2016 22/2016/TT-BXD Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Đỗ Đức Duy
3. Thông tư 30/06/2016 17/2016/TT-BXD Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Bùi Phạm Khánh
4. Thông tư 05/05/2016 03/2016/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu Nguyễn Chí Dũng
5. Thông tư 01/03/2016 02/2016/TT-BKHĐT Thông tư Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Bùi Quang Vinh
6. Nghị định 31/12/2015 135/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Nguyễn Tấn Dũng
7. Nghị định 31/12/2015 136/2015/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Nguyễn Tấn Dũng
8. Thông tư 21/12/2015 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Bùi Quang Vinh
9. Thông tư 18/12/2015 22/2015/TT-BKHĐT Thông tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Bùi Quang Vinh
10. Thông tư 27/11/2015 19/2015/TT-BKHĐT Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Bùi Quang Vinh
Trang 1 / 4: Đầu Trước 1234 Sau Cuối