Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Sơ đồ tổ chức

sơ đồ tổ chức công tyTổ chức Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong công ty

Tổ chức Công đoàn trong công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội đã được xác định.

Chủ tịch công đoàn: Hoàng Anh Bắc

Phòng Tổ chức – Hành chính( TC-HC)

Thực hiện chức năng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và hành chính của công ty

Trưởng phòng: Lê Thị Giang

Phòng Tài chính - Kế toán( TC-KT)

Thực hiện chức năng liên quan đến công tác Tài chính, kế toán của Công ty

Trưởng phòng: Vũ Thị Thanh Mai

Phòng Tư vấn đào tạo 1(TVĐT 1)

Thực hiện các hoat động tư vấn các dịch vụ về đào tạo của công ty

Trưởng phòng: Bùi Thùy Linh

Phòng Tư vấn đào tạo 2( TVĐT 2)

Thực hiện các hoat động tư vấn các dịch vụ về đào tạo của công ty

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Khương

Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh( VP.TPHCM)

Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ đào tạo và các hoạt động hỗ trợ dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh

Trưởng đại diện: Dương Thị Ái Linh

Thông tin giới thiệu khác:


Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  1981604
 Đang online: 32