Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Đăng ký khóa đào tạo

 Thông tin khóa đào tạo 
  Tên khóa đào tạo: Đấu thầu cơ bản đợt II tháng 10/2021 (Học trực tuyến/Online)   
  Địa điểm đào tạo: Học trực tuyến/online qua phần mềm Zoom có bản quyền, Hà Nội, Việt Nam  
  Ngày bắt đầu: 27/10/2021  
  Ngày kết thúc: 29/10/2021  
  Học phí: 1.000.000 đ  
 Thông tin chi tiết 
  Họ tên:  *  
  Điện thoại:  *  
  Email:  *    
  Nơi công tác:  
  Địa chỉ:  
 Thông tin đăng ký 
  Ngày đăng ký: 28/10/2021  
  Số lượng đăng ký: *    
  Phương thức thanh toán: 

 
  Yêu cầu khác:  
Mã xác nhận:    Refresh *  
Captcha Image
Đăng ký Danh sách lịch khai giảng