Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Chi tiết lịch khai giảng

Đấu thầu qua mạng đợt II tháng 10/2021 (Học trực tuyến/Online)

Đối tượng: Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn, Ban QLDA, nhà thầu, nhà đầu tư...
Điện thoại: 024 6 284 2799 Email: daotao@stec.vn
Fax: 024 6 284 2861 Website:  http://stec.vn/
Liên hệ đăng ký:  Mr.Bắc: 0965282345
Phòng đào tạo:
Giảng viên: Trung tâm mạng đấu thầu quốc gia
Mô tả khóa học:

 Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng

  Chuyên đề này giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng, bao gồm:

                   - Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.

                   - Chức năng của bên mời thầu

                   - Công nghệ bảo mật.

                   - Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng Bên mời thầu, Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu

Chuyên đề này giúp Bên mời thầu thực hành các nội dung bao gồm:

                   - Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu

                   - Quy trình đăng ký

                   - Đăng ký chứng thư số

                   - Đăng tải thông báo mời thầu

                   - Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 3: Đăng ký người dùng nhà thầu

Chuyên đề này giúp nhà thầu thực hành các nội dung bao gồm:

                   - Đăng ký người dùng đối với nhà thầu

                   - Quy trình đăng ký

                   - Đăng ký chứng thư số

Chuyên đề 4: Các quy trình thực hiện đấu thầu qua mạng

                  Quy trình chỉnh sửa thông tin bên mời thầu/ nhà thầu đã đăng ký

                  Quy trình nhập và Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư

                 Quy trình nhập và Đăng tải thông báo mời quan tâm (TBMQT)/thông báo mời sơ tuyển (TBMST)/thông báo mời chào hàng (TBMCH)/thông báo mời thầu (TBMT)/danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất (LCNĐT)

                  Quy trình thông báo hủy, thay đổi, gia hạn, đính chính các thông tin đã đăng tải

       Quy trình đăng tải Danh sách ngắn

       Quy trình đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư

       Quy trình kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 5: Thực hành tổ chức đấu thầu một gói thầu cụ thể trên hệ thống

Danh sách địa điểm tổ chức:
STT Địa điểm Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đăng ký học
1. Hà Nội 29/10/2021 30/10/2021 Đăng ký học
Số lượt tra cứu: 26

Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  1981607
 Đang online: 34