Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Chi tiết lịch khai giảng

Đấu thầu cơ bản đợt II tháng 10/2021 (Học trực tuyến/Online)

Đối tượng: Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn, Ban QLDA, nhà thầu, nhà đầu tư...
Điện thoại: 024 6 284 2799 Email: daotao@stec.vn
Fax: 024 6 284 2861 Website:  http://stec.vn/
Liên hệ đăng ký:  Mr.Bắc: 0965282345
Phòng đào tạo:
Giảng viên: Cục Quản lý đấu thầu
Mô tả khóa học:

Hướng dẫn theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số  63/2014/NĐ –CP và các văn bản pháp luật liên quan khác nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức căn bản về pháp luật và kinh nghiệm trong việc: lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp; Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất.

Danh sách địa điểm tổ chức:
STT Địa điểm Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đăng ký học
1. Hà Nội 27/10/2021 29/10/2021 Đăng ký học
Số lượt tra cứu: 28

Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  1981597
 Đang online: 29