Trước hết xin cảm ơn Anh/Chị đã hoàn thành khóa học do

VIỆN ĐÀO TẠO STEC tổ chức.

Để hoàn thành khóa học Anh/Chị sẽ kê khai thông tin cá nhân vào PHIẾU THÔNG TIN HỌC VIÊN sau đó Anh/Chị làm bài KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM và PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC.

Email (*)