Danh sách chuyên gia ..

Hoàng Cương - Trưởng phòng chính sách đấu thầu- Cục QL đấu thầu

Lĩnh vực : Đấu thầu

Chức danh : Chuyên gia đấu thầu

Liên hệ : Viện đào tạo STEC

Ngôn ngữ : Tiếng Việt - English

Kỹ sư đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2004 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học KTQD

KINH NGHIỆM: 

- Trực tiếp tham gia xây dựng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu với vai trò thư ký tổng hợp.
- Trực tiếp tham gia soạn thảo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT
- Tham gia ý kiến cho các Bộ, ngành, địa phương về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu thầu;
- Trực tiếp soạn thảo, ký khóa đuôi nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu, hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp…;
- Tham gia các đoàn kiểm tra về công tác đấu thầu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tư vấn soạn thảo sổ tay hướng dẫn đấu thầu dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2); tư vấn soạn thảo sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn;
- Kinh nghiệm lập HSMST, HSMT, đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định HSMST, HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:
Đã trực tiếp thực hiện việc lập HSMST, HSMT, đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định HSMST, HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu lớn, quan trọng thuộc các dự án như: dự án Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân; dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông; dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc; dự án Cung cấp và lắp đặt máy in Intaglio chuyên dùng, Nhà máy In tiền Quốc gia; dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; dự án Trung tâm sản xuất chương trình đài Truyền hình Việt Nam; dự án Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình trụ sở giao dịch Hội sở chính ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; dự án Xây lắp và mua sắm lắp đặt thiết bị các hạng mục chính thuộc Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước Thành phố Thái Bình...;