Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

GIỚI THIỆU 

VIỆN ĐÀO TẠO STEC thường xuyên mở khoá học nghiệp vụ Đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu trên toàn quốc nhằm giúp học viên nắm vững quy trình lựa chọn nhà thầu, cung cấp kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

  •  Chủ đầu tư, bên mời thầu, tư vấn đấu thầu cho công việc của mình

  •  Các công ty muốn hoàn thiện và nâng cao năng lực đơn vị

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Bổ xung kiến thức và những nội dung mới nhất của Luật Đấu thầu. Mục tiêu mà Viện đào tạo STEC xây dựng để học viên nắm vững được các nội dung sau khóa học:

  •  Lựa chọn nhà thầu, Hợp đồng, Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu;

  •  Kế hoạch đấu thầu, Sơ tuyển nhà thầu, Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, chỉ định thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu. Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu.

  •  Giúp người học nâng cao kiến thức , kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động Đấu thầu

 

Đánh giá khóa học
_____

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
 ____

Học phí : 1.000.000 vnđ

Bao gồm chi phí giảng dạy, tài liệu, và các chi phí phục vụ khoá học

Học viên đăng ký trước khai giảng.

Liên hệ đăng ký: Phòng 212-213 - Tòa nhà B15. Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội. Điện thoại: 024 6 284 2799. Fax: 024 6 284 2861. Mobile: 0912 144 112

Hotline: 0965 28 2345
Email: daotao@stec.vn

Đăng ký khóa họcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT
 ____