Nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

GIỚI THIỆU 

Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng được Viện đào tạo Stec thiết kết riêng cho cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chương trình đào tạo giúp cấp lãnh đạo hiểu rõ và vận dụng chuyên môn quản lý dự án vào việc chỉ đạo, điều hành một hoặc nhiều dự án đầu tư xây dựng

 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

  • Cán bộ ban QLDA, cán bộ làm việc cho chủ đầu tư
  • Cán bộ điều hành doanh nghiệp, ban QLDA
  • Kỹ sư làm việc cho phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch, ban quản lý
  • Các cá nhân khác làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu…
  • Các công ty muốn hoàn thiện và nâng cao chứng chỉ năng lực đơn vị

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

  • Nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng cho học viên.
  • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi thi công và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp.

 

 

Đánh giá khóa học
_____

THÔNG TIN KHOÁ HỌC
 ____

Học phí :

Bao gồm chi phí giảng dạy, tài liệu, và các chi phí phục vụ khoá học

Học viên đăng ký trước khai giảng.

Liên hệ đăng ký: Phòng 212-213 - Tòa nhà B15. Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội. Điện thoại: 024 6 284 2799. Fax: 024 6 284 2861. Mobile: 0912 144 112

Hotline: 0965 28 2345
Email: daotao@stec.vn

Đăng ký khóa họcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT
 ____