Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Chi tiết lịch khai giảng

Giám đốc QLDA đầu tư xây dựng tháng 08/2019

Đối tượng: Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn, Ban QLDA, nhà thầu, nhà đầu tư...
Điện thoại: 024 6 284 2799 Email: daotao@stec.vn
Fax: 024 6 284 2861 Website:  http://stec.vn/
Liên hệ đăng ký:  Mr.Bắc: 0965282345
Phòng đào tạo:
Giảng viên: Chuyên gia Bộ xây dựng
Mô tả khóa học:

Chuyên đề 1. Dự án, chu kỳ dự án và quản lý dự án

           1. Khái niệm dự án đầu tư

2. Đặc trưng của dự án đầu tư

3. Phân loại dự án đầu tư

           4. Chu kỳ dự án, các giai đoạn cấu thành chu kỳ dự án, ý nghĩa của chu kỳ dự án trong quản lý

5. Quản lý dự án và vai trò của giám đốc dự án

6. Trách nhiệm của Giám đốc dự án

7. Các kỹ năng của Giám đốc dự án

Chuyên đề 2. Chuẩn bị dự án đầu tư

1.      Quy trình chuẩn bị dự án đầu tư

2.      Lập kế hoạch và công cụ lập kế hoạch dự án

3.      Lập dự toán ngân sách dự án đầu tư

Chuyên đề 3. Đánh giá, thẩm định dự án đầu tư

1.      Sự cần thiết của đánh giá, thẩm định dự án đầu tư

2.      Nội dung đánh giá, thẩm định dự án đầu tư

3.      Đánh giá tính khả thi dự án đầu tư

4.      Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư

5.      Đánh giá hiệu quả xã hội dự án đầu tư

Chuyên đề 4. Tổ chức quản lý dự án theo các lĩnh vực

1.      Quản lý ngân sách cho dự án

2.      Quản lý nguồn nhân lực tham gia dự án

3.      Quản lý thiết bị và các nguồn lực khác

Chuyên đề 5. Giám sát thực hiện dự án

            1. Nguyên tắc giám sát dự án đầu tư

            2. Nội dung giám sát dự án đầu tư

            3. Phương pháp và quy trình giám sát dự án đầu tư

Danh sách địa điểm tổ chức:
STT Địa điểm Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đăng ký học
1. Bình Định 22/08/2019 24/08/2019 Đăng ký học
2. Cần Thơ 24/08/2019 26/08/2019 Đăng ký học
3. Đồng Tháp 20/08/2019 22/08/2019 Đăng ký học
4. Hà Giang 29/08/2019 31/08/2019 Đăng ký học
5. Hậu Giang 27/08/2019 29/08/2019 Đăng ký học
6. Khánh Hòa 24/08/2019 26/08/2019 Đăng ký học
7. Lào Cai 24/08/2019 26/08/2019 Đăng ký học
8. Phú Thọ 20/08/2019 22/08/2019 Đăng ký học
9. Quảng Ngãi 20/08/2019 22/08/2019 Đăng ký học
10. Sóc Trăng 29/08/2019 31/08/2019 Đăng ký học
11. Thái Nguyên 27/08/2019 29/08/2019 Đăng ký học
12. Tiền Giang 22/08/2019 24/08/2019 Đăng ký học
Số lượt tra cứu: 29

Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  2420413
 Đang online: 160