Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Chi tiết lịch khai giảng

Giám đốc QLDA đầu tư xây dựng tháng 12/2018

Đối tượng: Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn, Ban QLDA, nhà thầu, nhà đầu tư...
Điện thoại: 024 6 284 2799 Email: daotao@stec.vn
Fax: 024 6 284 2861 Website:  http://stec.vn/
Liên hệ đăng ký:  Mr.Bắc: 0965282345
Phòng đào tạo:
Giảng viên: Chuyên gia Bộ xây dựng
Mô tả khóa học:

Chuyên đề 1. Dự án, chu kỳ dự án và quản lý dự án

           1. Khái niệm dự án đầu tư

2. Đặc trưng của dự án đầu tư

3. Phân loại dự án đầu tư

           4. Chu kỳ dự án, các giai đoạn cấu thành chu kỳ dự án, ý nghĩa của chu kỳ dự án trong quản lý

5. Quản lý dự án và vai trò của giám đốc dự án

6. Trách nhiệm của Giám đốc dự án

7. Các kỹ năng của Giám đốc dự án

Chuyên đề 2. Chuẩn bị dự án đầu tư

1.      Quy trình chuẩn bị dự án đầu tư

2.      Lập kế hoạch và công cụ lập kế hoạch dự án

3.      Lập dự toán ngân sách dự án đầu tư

Chuyên đề 3. Đánh giá, thẩm định dự án đầu tư

1.      Sự cần thiết của đánh giá, thẩm định dự án đầu tư

2.      Nội dung đánh giá, thẩm định dự án đầu tư

3.      Đánh giá tính khả thi dự án đầu tư

4.      Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư

5.      Đánh giá hiệu quả xã hội dự án đầu tư

Chuyên đề 4. Tổ chức quản lý dự án theo các lĩnh vực

1.      Quản lý ngân sách cho dự án

2.      Quản lý nguồn nhân lực tham gia dự án

3.      Quản lý thiết bị và các nguồn lực khác

Chuyên đề 5. Giám sát thực hiện dự án

            1. Nguyên tắc giám sát dự án đầu tư

            2. Nội dung giám sát dự án đầu tư

            3. Phương pháp và quy trình giám sát dự án đầu tư

Danh sách địa điểm tổ chức:
STT Địa điểm Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đăng ký học
1. An Giang 25/12/2018 27/12/2018 Đăng ký học
2. Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2018 15/12/2018 Đăng ký học
3. Bạc Liêu 20/12/2018 22/12/2018 Đăng ký học
4. Bến Tre 13/12/2018 15/12/2018 Đăng ký học
5. Bình Định 20/12/2018 22/12/2018 Đăng ký học
6. Bình Thuận 29/12/2018 31/12/2018 Đăng ký học
7. Cà Mau 22/12/2018 24/12/2018 Đăng ký học
8. Cần Thơ 18/12/2018 20/12/2018 Đăng ký học
9. Đồng Tháp 27/12/2018 29/12/2018 Đăng ký học
10. Khánh Hòa 25/12/2018 27/12/2018 Đăng ký học
11. Kiên Giang 29/12/2018 31/12/2018 Đăng ký học
12. Lạng Sơn 22/12/2018 24/12/2018 Đăng ký học
13. Ninh Thuận 27/12/2018 29/12/2018 Đăng ký học
14. Phú Yên 22/12/2018 24/12/2018 Đăng ký học
15. Quảng Ngãi 18/12/2018 20/12/2018 Đăng ký học
16. Thanh Hoá 29/12/2018 31/12/2018 Đăng ký học
17. Trà Vinh 15/12/2018 17/12/2018 Đăng ký học
18. Yên Bái 15/12/2018 17/12/2018 Đăng ký học
Số lượt tra cứu: 67

Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  2045738
 Đang online: 222